VHZ: een sociaal en veilige sportklimaat!

Bij VHZ staat volleyballen met plezier met stip bovenaan! En met plezier sporten betekent dat je je als lid en als vrijwilliger prettig en veilig moet voelen. Daarom vinden wij het belangrijk dat er een sociaal veilige sportomgeving bij VHZ is. Daarom moeten we ons allemaal inspannen om ongewenst gedrag waaronder ook misbruik binnen de vereniging te voorkomen. Elke vorm van gedrag in zowel verbale als fysieke zin, dat als ongewenst of opgedrongen wordt ervaren door de ontvanger, is ongewenst. Met de term ongewenst gedrag bedoelen we naast seksuele intimidatie ook pesten, onsportief gedrag, beledigen en discriminatie.

We willen dat binnen VHZ ongewenst gedrag bespreekbaar is. Daarom is het belangrijk dat iedereen die betrokkenen is bij VHZ goed geïnformeerd is over het beleid ten aanzien van dit onderwerp. Hieronder kun je het document ‘Beleidsplan sociaal veilige sportomgeving VHZ’ vinden waarin uitgebreid de algemene gedrags- en omgangsregels zijn beschreven, en meer in het bijzonder ook die van de vrijwilligers binnen de vereniging. Ook de procedures die erbij horen mocht er iets ongewenst plaatsvinden staan erin beschreven.

De doelstelling van dit beleid:
Binnen VHZ heerst een sociaal veilig sportklimaat, waar leden veilig kunnen sporten en de persoonlijke grenzen van leden gerespecteerd worden. Wanneer de persoonlijke grenzen van leden onverhoopt overschreden worden door anderen heerst er bij VHZ een klimaat waarin openlijk over ongewenst gedrag gesproken kan worden met leden, begeleiders in de sport en het bestuur.

Hiermee maken we het risico op ongewenst gedrag zo klein mogelijk en willen we ervoor zorgen dat eventuele incidenten op onze vereniging niet onbesproken blijven maar dat het bestuur deze op gepaste wijze kan afhandelen met de betrokkenen.

VHZ wil de navolgende omgangsregels voor leden, begeleiders en vrijwilligers en andere betrokkenen hanteren en uitdragen om overschrijding van grenzen te voorkomen:

Omgangsregels van VHZ

 1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen VHZ.
 2. Ik houd rekening met de grenzen die een ander aangeeft.
 3. Ik val de ander niet lastig.
 4. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 5. Ik negeer de ander niet en betrek iedereen die aangeeft daar behoefte aan te hebben bij de activiteiten van VHZ.
 6. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
 7. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet en ik neem geen wapens mee.
 8. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet aan tegen zijn of haar wil.
 9. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 10. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
 11. Ik behandel mijn tegenstander en de arbitrage met respect en gebruik geen geweld of scheldwoorden tegen mijn tegenstander en de arbitrage.
 12. Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
 13. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meld dit zo nodig bij het bestuur.

Geïnteresseerd in ons beleidsplan? Download deze dan hier …