Vertrouwens Contact Personen

Volleyballen levert prachtige momenten op en sporten is leuk om te doen!

Wij vinden het als vereniging belangrijk dat iedereen zich veilig en prettig voelt tijdens de training/wedstrijden en hierbij zichzelf kan zijn.

Wanneer je tijdens het volleyballen echter te maken krijgt met ongewenst gedrag (bijv. pesten, beledigingen, seksuele intimidatie, discriminatie) is dit een teken dat jouw sportomgeving niet veilig meer is.

Wat doet deze vertrouwenscontactpersoon (VCP)?
Hij of zij luistert naar je verhaal en helpt je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld en er gebeurt niets wat je niet wilt. De vertrouwenspersoon kan je helpen om een klacht in te dienen bij de vereniging, sportbond of politie, maar gewoon even praten kan natuurlijk ook.

Naast het eerste aanspreekkpunt voor leden met een klacht of hulpvraag, kan de VCP het bestuur van de vereniging adviseren en stimuleren om preventieve maatregelen te nemen teneinde een veilig sportklimaat te bevorderen en te waarborgen.

Dus mocht je behoefte hebben aan advies, informatie of een gesprek, dan ben je hartelijk welkom bij Jurgen Bous of Wesseline Groeneveld.
Je kunt hen bereiken via het volgende emailadres: vcp@vhz.nu

Met vriendelijke Groeten,
Jurgen Bous & Wesseline Groeneveld

Meldplicht cruciaal om seksuele intimidatie en misbruik aan te kunnen pakken.

In de media verschijnen met regelmaat berichten over seksuele intimidatie en misbruik die soms jarenlang plaats heeft kunnen vinden binnen sportverenigingen zonder dat dit gesignaleerd werd. Dat er nu meer zaken bekend worden, betekent dat er meer over wordt gesproken en dat is positief. Op die manier kunnen slachtoffers worden geholpen en daders bestraft. Uit onderzoek weten we dat de hoeveelheid slachtoffers vele malen groter is dan hetgeen nu bekend. Eén op acht sporters heeft ooit wel eens te maken gehad met seksuele intimidatie.

Het is moeilijk te verteren dat seksuele intimidatie en misbruik vaak jarenlang plaats heeft kunnen vinden. De gevolgen van seksueel misbruik en intimidatie zijn voor slachtoffers buitengewoon ingrijpend. Vaak hun hele leven lang. NOC*NSF, de aangesloten bonden en de ongeveer 25.000 verenigingen hebben daarom de plicht om seksuele intimidatie en misbruik zoveel mogelijk terug te dringen. Om die reden hebben de sportbonden besloten om een meldplicht in te voeren waardoor bestuurders en begeleiders verplicht worden vermoedens van seksuele intimidatie en misbruik te melden.

De meldplicht houdt kort gezegd het volgende in:

Zodra iemand uit het bestuur van een vereniging of bond vermoedens heeft van een situatie waarin sprake is/ is geweest van seksuele intimidatie of seksueel misbruik, is hij of zij verplicht dit bij de (vertrouwenscontactpersoon van de) bond te melden. Wanneer begeleiders iets weten, zijn zij verplicht dit te melden bij het bestuur van de vereniging.
‘Gewone’ leden krijgen een meldverantwoordelijkheid. Dat houdt in dat als er een vermoeden is van seksuele intimidatie of seksueel misbruik, er melding aan het bestuur moet worden gedaan tenzij dit niet verwacht kan worden van iemand.

Per 1 april 2019 is de meldplicht opgenomen in het tuchtreglement seksuele intimidatie bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR). Dit betekent dat dit van toepassing is voor alle (64) sportbonden die voor seksuele intimidatie zaken bij het ISR zijn aangesloten (waaronder Nevobo).

Binnen VHZ onderstrepen we net als Nevobo en NOC*NSF het belang van deze meldplicht en vragen we iedereen binnen onze club, binnen ieders mogelijkheden, vermoedens van seksuele intimidatie en/ of misbruik te melden bij het bestuur van onze vereniging. Wanneer je eerst in vertrouwen wilt sparren dan kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersoon van onze club via Jurgen Bous en Wesseline Groeneveld.

Een veilig sportklimaat 

De grenzen van wat ‘gewenst’ en ‘ongewenst’ is, verschillen per persoon. De één lacht mee met dubbelzinnige grappen en/of opmerkingen, de ander voelt zich er behoorlijk ongemakkelijk onder. Wat een bemoedigend klopje voor de één is, kan een ander opvatten als een vervelende en onnodige aanraking.
Bovenstaande gebeurtenissen kunnen emoties en vragen oproepen, ook als het niet jouzelf overkomt maar je het bij iemand anders ziet gebeuren.

Erover praten is vaak moeilijk. Het kan allerlei nadelige gevolgen hebben voor jou en voor anderen. Toch is het belangrijk om het wél te doen; blijf er niet mee rondlopen. Zoek iemand die je vertrouwt, dan kun je er eventueel samen iets aan doen.

Weet je niemand aan wie je het kunt vertellen of vind je het misschien prettiger om met iemand van buitenaf te kunnen praten?
VHZ heeft hiertoe en tweetal vertrouwenscontactpersonen aangesteld waar je terecht kunt voor hulp, ondersteuning en advies.