Bestuur

Functie Naam lid Contact
E-mail bestuur >bestuur@vhz.nu
Voorzitter Marco van Leersum >voorzitter@vhz.nu
Secretaris (SECR.) Monique Jansen >secretaris@vhz.nu
Penningmeester (PM) Piet Weijers >penningmeester@vhz.nu
Technische Zaken (TZ) Geoffrey Buysman >tz@vhz.nu
Algemene Zaken (AZ) >az@vhz.nu
AZ informatie- en communicatietechnologie  (ICT) Monique Jansen en Piet Weijers
AZ wedstrijd/scheids en zaalwacht (WS) Marco van Leersum >ws@vhz.nu
AZ activiteiten  (AC) Bestuur >ac@vhz.nu
AZ pr en sponsor (PR) Karin Schuurman >pr@vhz.nu
AZ materialen Geoffrey Buysman >materiaal@vhz.nu

Commissies en functies

Commissie / Functie Naam leden Contact Contact verantwoordelijk bestuurslid
Webmaster Michael Peereboom
Pim Pallada
>webmaster@vhz.nu @Monique Jansen en Piet Weijers (ICT)
Fotograaf Michael Peereboom
Maaike Jeursen
Rick van der Drift
>fotograaf@vhz.nu @Karin Schuurman (PR)
Scheidsrechterzaken, Wedstrijdsecretariaat en Zaalcoördinatie Quintin van Leersum
Vacature
>ws@vhz.nu @Marco van Leersum (WS)
Technische Commissie (TC) Charles Stive
Gijs van Essen
Melissa Atkinson
Vacature
>tc@vhz.nu @Geoffrey Buysman (TZ)
Ledenadministratie Piet Weijers >ledenadmin@vhz.nu @Piet Weijers (PM)
Materiaal Commissie Vacature >materiaal@vhz.nu @Piet Weijers (PM)
Activiteiten Commissie Vacature
Vacature

Vacature
>ac@vhz.nu @Bestuur (AC)
Sponsoring en PR Jantine Brouwers
Vacature
>pr@vhz.nu @Karin Schuurman (PR)
Kleding Commissie André Kuijk >kleding@vhz.nu @Geoffrey Buysman (TZ)
Vertrouwens Contact Personen
(VCP)
Rob van Kesteren
Vacature
>vcp@vhz.nu @Marco van Leersum (VZ)
Recreanten – Coördinator Alex van der Horst >rc@vhz.nu
ABC – Coördinator Gijs van Essen >abccoordinator@vhz.nu
CMV – Coördinatoren Jantine Brouwers
Bas van Ooijen
>cmvcoordinator@vhz.nu