top of page

Privacy Beleid

In het Privacy beleid van VHZ staat beschreven hoe wij omgaan met de persoonsgegevens, foto’s en video-opnamen en de website & Facebookpagina. De Statuten en Huishoudelijk Reglement geven de mogelijkheid de ‘kleine lettertjes’ te lezen over de vereniging. Daarin zijn de afspraken vastgelegd over lidmaatschap, bestuur, inspraak, procedures en organisatiestructuur. Hieronder kunt u ze downloaden.

bottom of page