De termijn van onze huidige voorzitster (Selma Zorgman) loopt af.
Zij heeft te kennen gegeven zich niet herkiesbaar te stellen.

Hierbij roep ik eenieder op die geïnteresseerd is in de funcite zich kandidaat te stellen en zich te wenden tot het bestuur.
Het is in het belang van de vereniging dat (ouders van) leden zich kandidaat stellen.

De werkzaamheden 

De taken van de voorzitter bestaan uit de volgende werkzaamheden:
-Je weet diverse belangen binnen de vereniging en het bestuur te vertegenwoordigen en treedt zodanig naar buiten.
-Je vertegenwoordigt de vereniging actief, zowel intern als extern. Je bent voorzitter tijdens de bestuurs- en ledenvergaderingen.
-Je coördineert bestuurstaken en je delegeert op een stimulerende wijze. Je zorgt voor een goede samenwerking werkt intensief aan de cohesie binnen de vereniging.
-Je onderhoudt zowel de interne als de externe contacten van de vereniging.
-Je bepaalt samen met andere bestuurders het beleid van de vereniging.
-Je neemt initiatieven om de vereniging organisatorisch, bestuurlijk, financieel en sportief naar een hoger niveau te brengen.
Jouw profiel 
• Je beschikt over bestuurlijke en/of leidinggevende ervaringen
• Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden.
• Je hebt een positieve houding en kan mensen en partijen aan elkaar binden
• Je bent besluitvaardig, doortastend en kan delegeren.
• Je beschikt over inlevingsvermogen (vrijwilligers, leden, sporters, trainers)
• Je hebt zicht op het reilen en zeilen van de totale vereniging.
• Je bent flexibel en kan goed zelfstandig werken
Wat kun je van ons verwachten 
Wij bieden een leuke vrijwilligersfunctie in een ambitieuze organisatie.
De werkzaamheden worden op vrijwillige basis verricht. Eventuele onkosten die worden gemaakt kunnen in overleg gedeclareerd worden bij de vereniging.
Elk lid met hart voor de vereniging is geschikt voor de functie als voorzitter. Hij of zij is door een betrokken houding immers al een vertegenwoordiger en contactpersoon voor de vereniging. Daarbij zullen de huidige bestuursleden er alles aan doen om de nieuwe voorzitter te helpen bij het invullen van zijn/haar taak.
Wil je vooraf meer informatie hebben, neem dan contact op met het bestuur.
Wij zien graag de kandidaatstellingen of voorstellen tegemoet.

Geschreven door: Dirk-Jan den Elzen
(Secretaris – VHZ)