Op de website, onder het kopje zaaldiensten, kun je een overzicht vinden van de avondindeling van de zaaldienst, inclusief de wedstrijden.
Ook kun je in de Mijn Volleybal app bijhouden welke teams er op welke avond spelen.
Dit is ook heel handig voor bijvoorbeeld invallers vragen!