Ja, de coördinator moet de teams bij binnenkomst aanvangen, en ze daar inlichten over de regels en hun kleedkamer.
De coördinator haalt ook de teams op uit de kleedkamers, en van de betreffende wachtplekken.