Beste Leden,

Ik zit al een meer dan een jaar voornamelijk thuis te werken en jullie hebben ongetwijfeld ook al een jaar te maken met allerlei maatregelen en beperkingen, zowel op persoonlijk vlak als op sportief vlak. Wat een rare tijd en wat enorm vervelend dat het einde ook nog steeds niet echt qua datum is vast te prikken. Gelukkig is tijdens de laatste persconferentie niet aangekondigd dat de maatregelen nog strikter worden, er was zelfs een klein beetje versoepeling voor de sport te vinden.

De versoepeling in de sport heeft voor jullie als VHZ-leden betekent dat direct na de aankondiging de trainingsgroepen/teams zijn uitgenodigd om buiten te gaan trainen. En daar is massaal gehoor aan gegeven. Het is mooi om te zien dat op dinsdag en vrijdag de jeugd en de senioren binnen de gestelde regels toch weer aan het ballen zijn.

Bedankt!

Maar allereerst wil ik jullie namens het bestuur van VHZ hartelijk danken voor jullie loyaliteit aan de club! Het is geweldig dat vrijwel alle contributies zijn betaald, ondanks het feit dat we als VHZ niet konden leveren en niet de sportvereniging konden zijn die we voor de leden willen zijn. Dat er niet of nauwelijks over restitutie is gesproken, zegt wat mij betreft wel iets over de club die we zijn!

Dank vanuit het bestuur gaat ook uit naar de taskforce die na elke Persco direct aan de slag gaan om te kijken hoe er toch nog gevolleybald kan worden.

Dank gaat ook uit naar Hockeyvereniging De Kikkers waar we de jeugd aan het begin van het jaar mochten laten trainen in de buitenlucht. En nu, nu het aantal sportende mensen is toegenomen, hebben we onderdak gevonden bij korfbalvereniging KIOS. BEDANKT! Ook zij stellen geheel belangeloos hun velden ter beschikking. Sport verbroedert, dat blijkt maar weer!

In beweging

We komen dus met z’n allen weer in beweging. Niet dat we als club stil staan, op diverse vlakken wordt er doorgewerkt. Verderop in de nieuwsbrief kunnen jullie lezen waar de diverse commissies mee bezig zijn en wat de plannen zijn voor de komende maanden en het komende seizoen.

Het bestuur blijft ook in beweging en komt regelmatig digitaal bij elkaar om het reilen en zeilen van de club in deze lastige tijden in goede banen te leiden. Dat lukt goed mede door de vrijwilligers die ons daarbij helpen. En om jullie te infomeren maken we gebruik van deze nieuwsbrief. Maar ook is informatie terug te vinden op de website waaronder de verslagen van de ALV’s, onze statuten en het huishoudelijk reglement. Beweeg je daarom eens naar de website en zie wat VHZ allemaal doet middels foto’s, verslagen en mededelingen.

Vooruitzicht

Ik schrijf dit stukje terwijl de zon al doet denken aan de zomer. Het paasweekend zal minder mooi worden maar de(ze) dagen ervoor doen verlangen naar een mooie zomer. En gelukkig wordt er inmiddels volop gevaccineerd en denkt minister De Jonge dat in juli iedereen die dat wil minimaal één vaccinatie heeft gekregen. Wat zou het mooi zijn als we aan het eind van het voorjaar en in de zomer een aantal keer onderling kunnen volleyballen, hopelijk onder zomerse omstandigheden en met een hapje en een drankje na afloop!